Odbiór samochodu do usługi Door to Door

W dniu dzisiejszym odebrany został samochód do indywidualnego bezpłatnego transportu DOOR TO DOOR na terenie powiatu lubartowskiego.

 

Pojazd jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Został zakupiono w ramach projektu grantowego PFRON - dofinansowanego ze środków UE - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Projekt ten ma rozwijać aktywności oraz niwelować bariery dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Do aktywizacji ma przyczynić się m. in. korzystania z infrastruktury społecznej oraz zwiększenia aktywności zawodowej. Usługa obejmuje m.in. przewóz osób z miejsca ich zamieszkania do instytucji, w których mają konieczność załatwienia spraw.

 

Osoba chcąca skorzystać z bezpłatnego transportu będzie musiała wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz podpisać stosowne oświadczenie.