ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE stanowią:

  • Ewa Zybała: Starosta Lubartowski
  • Lucjan Mileszczyk: Wicestarosta Lubartowski
  • Ryszard Wójcik: Członek Zarządu Powiatu
  • Jan Zaworski: Członek Zarządu Powiatu
  • Jarosław Budka: Członek Zarządu Powiatu