ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE stanowią:

  • Tomasz Marzęda: Starosta Lubartowski
  • Jacek Pożarowszczyk: Wicestarosta Lubartowski
  • Ryszard Wójcik: Członek Zarządu Powiatu
  • Jan Zaworski: Członek Zarządu Powiatu
  • Lucjan Mileszczyk: Członek Zarządu Powiatu