ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE stanowią:

  • Jan Sławecki: Starosta Lubartowski
  • Krzysztof Karczmarz: Wicestarosta Lubartowski
  • Sebastian Wysok: Członek Zarządu Powiatu
  • Ryszard Wójcik: Członek Zarządu Powiatu
  • Lucjan Mileszczyk: Członek Zarządu Powiatu