Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego.”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 248.000,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 198.400,00 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1.094.449,65 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 875.559,72 zł

Nazwa zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 366.285,19 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 293.028,15 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 279.861,75 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 223.889,40 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1570 L od km 6+702 do km 7+462 na odcinku pomiędzy miejscowościami Stary Uścimów i Drozdówka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 643.328,63 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.299,68 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1531L od km 0+860 do km 2+050 w miejscowości Firlej”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1.886.062.55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 943.031,27 zł

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1507L od km 0+000 do km 0+465 w miejscowości Krupy oraz od km 3+141 do km 3+505 w miejscowości Wólka Michowska”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 580.767,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.449,98 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.07.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 7.757.901,55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 4.856.280,62 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów - Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.03.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 445 389,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 722 694,90 zł

 

Nazwa zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.03.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 187 598,89 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 3 067 459,27 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego