Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 L w miejscowości Ostrów Lubelski – ul. Żabia i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Głębokie – Stary Uścimów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 922 144,49 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 461 072,00 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1528 L w Lubartowie, skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Klonową”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.08.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 70 725,00 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 40 264,00 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku Wielkolas - Marcinów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 495 439,99 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 729 949,00 zł