PSP w Lubartowie w nowej siedzibie

W dniu 14 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie siedziby PSP w Lubartowie. Zebranych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Tomasz Podkański, którzy uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie zaingerowali  działalność nowej Komendy w Lubartowie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz Starosta Lubartowski Ewa Zybała.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, podniesienia flagi państwowej oraz odegrania hymnu narodowego. Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie oraz wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru. Na koniec otwarcie nowej siedziby zostało upamiętnione posadzeniem drzewa.

 

Strażacy z Lubartowa w nowej placówce pracują już od kwietnia. Inwestycja była warta 20 milionów złotych. Komenda powiatowa mieści się pod adresem Wincentów 112. Nowa siedziba lubartowskiego PSP zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 19. W jej pobliżu niedługo powstanie węzeł Lubartów Północ na drodze ekspresowej S19.