Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – ETAP I

 

Data podpisania umowy: 7.12.2020 r.

 

Całkowita wartość inwestycji: 360 068,92 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 213 030,00 zł

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821)
na odcinku od km 11+145 do km 12+453,50”

 

Data podpisania umowy: 10.07.2020 r.

 

Całkowita wartość inwestycji: : 2 279 294,89 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 213 180,00 zł

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

1529 L

Nazwa projektu: „Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno – Etap I - III”
Data podpisania umowy: 27.04.2020 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 788 148,54 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 477 143,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 272 880,17 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 591 807,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności
i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 2 424 019,93 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 364 870,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.