Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 


Lampart 2015

Lampart 2016

Lampart 2017

Lampart 2018

Lampart 2019

Lampart 2014

Lampart 2013

Lampart 2012

Lampart 2011

Lampart 2010

Lampart 2009

Lampart 2008

Kandydat: Sylwester Bogusz „K&S”, „VIP”, „My House” PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Piątek, 11 Styczeń 2013 14:15

Wnioskowana osoba wyróżnia się przedsiębiorczością oraz innowacyjnością na różnych polach działalności gospodarczej na terenie i poza Powiatem Lubartowskim.

Zakres jego działalności obejmuje branże spożywczą: firma „K&S”, dodatki do żywności oraz szeroko rozumianą działalność w branży budowlanej: firma VIP s.c. hurtownia materiałów budowlanych oraz „My House” – przedsiębiorstwo deweloperskie. W zakresie znaczących działań wchodzą: budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. J. Popiełuszki, co uzupełnia braki w zasobach mieszkaniowych na terenie miasta Lubartów w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz wpływa na zmniejszenie bezrobocia na powiatowym rynku pracy. Remont oranżerii wpływa na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Lubartowa, a jednocześnie pozwala na uratowanie ważnego ze względu na walory historyczne obiektu zabytkowego, co w połączeniu z renowacją parku miejskiego i wchodzącym w skład kompleksu Pałacem Sanguszków zdecydowanie zwiększy atrakcyjność miasta. Natomiast planowana realizacja miejsc noclegowych pozwoli na utworzenie pierwszego w mieście centrum hotelowo – konferencyjnego.
Sylwester Bogusz jest osobą, która szeroko udziela się w zakresie działalności charytatywnej – wspomaga działalność Hospicjum Św. Anny, PCK, Stowarzyszenia „Niech się serce obudzi”, szkół i przedszkoli oraz bierze udział w finansowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Podjęte wyzwania związane z realizacją wyżej wymienionych projektów wymagają charyzmy, zaradności wspartej silnym charakterem – cech, które kandydat niewątpliwie posiada.

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie