Przedmiotem trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Więcej informacji na Biultetynie Informacji Publicznej pod linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubartowie (lubelskie.pl)

 

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2021 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 1 października 2021 r.

Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 – Krasne, gmina Uścimów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 945 o pow. 80,18 ha.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij TUTAJ.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o konsultacjach.pdf)ogłoszenie o konsultacjach.pdf486 kB2021-09-14 11:44
Pobierz plik (projekt uchwały rady powiatu001.pdf)projekt uchwały rady powiatu001.pdf891 kB2021-09-14 11:44

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa.

Starosta Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3 drzew rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 – Krasne, gmina Uścimów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 945 o pow. 80,18 ha.

 

Przedmiotem sprzedaży są:

 

Lp.

gatunek drewna

Ilość

Wysokość

(w m)

Pierśnica

(w cm)

Wartość

(cena wywoławcza) netto

1.

olcha

1

11

40

309,96 zł + VAT 23%

2.

olcha

1

12

43

3.

olcha

1

11

36

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (formularz ofertowy.docx)formularz ofertowy.docx14 kB2021-08-30 12:51
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf787 kB2021-08-30 12:51

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

            Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1A/00005636/2.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o I-szym przetargu.pdf)Ogłoszenie o przetargu379 kB2021-08-24 11:50

                                                                                                         

STAROSTA LUBARTOWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 6/8 części w prawie własności nieruchomości, położonej                  w gminie Uścimów, w obrębie geodezyjnym 1 - Drozdówka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 628/3 o pow. 0,02 ha, 629/1 o pow. 0,11 ha, 630/1                      o pow. 0,01 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00053111/7.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogłoszenie o II przetargu.pdf)Ogłoszenie395 kB2021-02-25 11:23

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2020 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.
Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (uchwała Nr XVIII 180 20.pdf)uchwała Nr XVIII 180 20.pdf359 kB2021-01-05 09:51
Pobierz plik (wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc)wniosek o przyznanie nagrody za osiagnięte wyniki sportowe.doc61 kB2021-01-05 09:52