Oświadczenie o dostępności cyfrowej


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu „Oficjalny serwis informacyjny Powiatu Lubartowskiego”.
Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 3 sierpnia 2020
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 3 sierpnia 2020


Dane kontaktowe


Osoba do kontaktu: Joanna Białek – Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 81 854 28 45


Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?


Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)
Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.


Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?


Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.


Kompatybilność


Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.
Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

 

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

 

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik zmiany układu strony
• przełącznik zmiany na „tryb nocny”


Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym.
• Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 


 

Dostępność architektoniczna budynku

 

Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie – ul. Słowackiego 8

W bliskiej odległości ok. 140 metrów od wejścia głównego do urzędu znajdują się przystanki po obu stronach ulicy.

 

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście dla interesantów znajdujące się od strony ul. Lubelskiej.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędutj. 7.30 – 15.30. Z uwagi na spory ruch samochodowy po parkingu na dziedzińcu Pałacu Sanguszków, należy zachować szczególną ostrożność.

 

Dostępność parkingu

Urząd posiada parking ogólnodostępny z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.  

 

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku– w ilości 4, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy starostwa. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą domofonu znajdującego się na zewnątrz budynku przy drzwiach głównych.

 

Utrudnienia  

W budynku są progi w niektórych pomieszczeniach, dlatego też zdarzają się sytuacje, gdzie potrzebna jest pomoc drugiej osoby.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

 

Dostosowania

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

Korytarze na parterze budynku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.