Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku Wielkolas - Marcinów”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.05.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 495 439,99 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 729 949,00 zł