Potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo musisz zrobić wpis w księdze wieczystej? Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Sprawdź, jak to zrobić. 

właściciel, osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością, osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.