Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu).

Powołania Dyrektorów

W dniu 29 lipca 2020 r., w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie, przed sesją Rady Powiatu, zostały wręczone akty powołania na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubartowski jest organem prowadzącym.

Maseczki dla DPS w Ostrowie Lubelskim

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim otrzymał 600 maseczek

 

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, stąd konieczność chronienia tych najbardziej narażonych - podopiecznych placówek pomocy społecznej. Służby więzienne nie pozostają obojętne na sytuację związaną z epidemią COVID-19. W związku z Akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga w dniu 27 lipca br. do domów pomocy społecznej na terenie naszego województwa trafiła kolejna partia kilkunastu tysięcy maseczek, które osadzeni uszyli na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mateusz Mijal - występ

O kulturze, promocji i możliwościach wsparcia zadań ze środków zewnętrznych rozmawiali - w Pałacu Sanguszków w Lubartowie, w dniu 26 lipca br. - artyści, samorządowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej i powiatowej.

IX „Annowanie”, czyli ogólnopolski zjazd Anek w Lubartowie

W niedzielę 26 lipca w Lubartowie odbyło się Annowanie 2020, czyli ogólnopolski zjazd Anek. Wspólna zabawa dla całych rodzin, przyjaciół, w dniu wspomnienia Świętej Anny – patronki lubartowskiej bazyliki mniejszej. Wydarzenie o charakterze ponadlokalnym, w którym uczestniczą Anny, Anki, Aneczki z odległych miast Polski, a także ze świata. Pierwszy taki zlot odbył się w 2012 roku. W tym roku impreza odbyła się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.