Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.  Spotkania odbyły się m.in. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Gminy w Niedźwiadzie i Sernikach.  W trakcie spotkania ministra z władzami powiatu, starostą Ewą Zybałą i Jarosławem Budką, dyskutowano nad: kierunkami zmian w zakresie przyznawania środków z funduszu drogowego oraz inwestycji lokalnych, rozwiązaniami reformy systemu podatkowego, perspektywach zmian wysokości subwencji, dotacji oraz udziału samorządów w podatkach krajowych. Poruszono także kwestię sytuacji epidemiologicznej, towarzyszących jej ograniczeniom oraz odbiorze społecznym decyzji rządu. Na zakończenie podsekretarz stanu zobowiązał się do częstszych wizyt w powiecie lubartowskim.

Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

 

Spotkania odbyły się m.in. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Gminy w Niedźwiadzie i Sernikach.

 

W trakcie spotkania ministra z władzami powiatu, starostą Ewą Zybałą i Jarosławem Budką, dyskutowano nad: kierunkami zmian w zakresie przyznawania środków z funduszu drogowego oraz inwestycji lokalnych, rozwiązaniami reformy systemu podatkowego, perspektywach zmian wysokości subwencji, dotacji oraz udziału samorządów w podatkach krajowych. Poruszono także kwestię sytuacji epidemiologicznej, towarzyszących jej ograniczeniom oraz odbiorze społecznym decyzji rządu. Na zakończenie podsekretarz stanu zobowiązał się do częstszych wizyt w powiecie lubartowskim.