przekazanie środków dezynfekcyjnych

Starosta Ewa Zybała zainaugurowała dwudniową akcje przekazywania środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, które to Starostwo Powiatowe w Lubartowie uzyskało od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

W sumie do rozdysponowania jest ponad cztery i pół tysiąca litrów różnego rodzaju płynów odkażających. Otrzymają je jednostki publiczne zaangażowane w walkę z epidemią COVID, w tym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Osobiście środki, z nowej bazy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, odebrali wójtowie: Mariusz Grobel z Jeziorzan, Marek Kubik z Niedźwiady oraz Paweł Woźniak z Sernik, a także z-ca burmistrza Lubartowa Tadeusz Małyska.

 

Część materiałów dezynfekcyjnych zostało zarezerwowanych dla utworzonego w Ostrowie Lubelskim Punktu Szczepień Powszechnych, który działalność rozpocznie 4 maja.

 

Dystrybucja płynów odbywa się we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, która udostępniła, na potrzeby akcji, pomieszczenie magazynowe, a także użycza samochody do ich transportu.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Andrzej Trojak - w lubartowskim starostwie zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i sprawami obronności.