Dziś w Sali Rycerskiej - z inicjatywy starosty Jana Sławeckiego - odbyło się spotkanie z burmistrzami, wójtami oraz przedstawicielami gmin z terenu powiatu lubartowskiego. W jego trakcie zebrani dyskutowali na temat zakresu współpracy samorządów, formuły dożynek powiatowych oraz perspektyw rozwoju Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiat Lubartowskiego. Na koniec posiedzenia uczestnicy zdecydowali o potrzebie organizacji cyklicznych spotkań, które wpłyną na dalsze pogłębiania współpracy.