Spotkanie wicestarosty Krzysztofa Karczmarza z przedstawicielami podległych jednostek związanych z pomocą społeczną oraz PCPR i biblioteką powiatową. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy związane z pomocą społeczną, sprawy budżetowe, założenia współpracy i dalszych działań.