W Lubartowie najważniejsze uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta

Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, podczas której

samorządowcy, przedstawiciele instytucji, służb, szkół oraz mieszkańcy modlili się w intencji ojczyzny.

Następnie zgromadzeni w uroczystym pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę OSP Lubartów udali

się pod Klasztor o.o Kapucynów. Tutaj odbył się apel pamięci i zostały złożone kwiaty pod tablicą

Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Lubartowie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już 10 listopada

złożeniem kwiatów przez przedstawicieli władz Powiatu Lubartowskiego, Miasta Lubartów i Gminy

Lubartów pod tablicą upamiętniającą Mieszkańców Lubartowa Walczących o Niepodległość.

Następnie uroczystość przeniosła się na cmentarz, gdzie samorządowcy wspólnie z dziećmi,

młodzieżą i mieszkańcami Lubartowa oddali hołd przy grobach bohaterów walczących o

niepodległość.

Wyjątkowe święto wszystkich Polaków – 11 listopada

Narodowy Dzień Niepodległości obchodzony jest 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę

niepodległości. Wybór daty jest nieprzypadkowy. To właśnie 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski

przejął władzę nad krajem, a Niemcy podpisały rozejm w Compiègne kończący I wojnę światową.

Polska, po 123 latach zaborów, stała się znowu wolnym państwem.

Historia święta niepodległości

Polska przestała istnieć jako suwerenne państwo w wyniku rozbiorów w 1795 roku , kiedy to jej

ziemie podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Ponad sto lat Polacy tęskniący za wolnością

podejmowali próby odzyskania niepodległości. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, a

1863 roku kolejne powstanie – styczniowe. Które jednak nie przyniosły upragnionej wolności, a

powstańcy zostali poddani represjom.

 

Przełom nastąpił pod koniec I wojny światowej. Rozpad trzech zaborczych mocarstw – Niemiec,

Austro-Węgier i Rosji – stworzył sprzyjające okoliczności do tego, aby Polacy mogli myśleć o

rekonstrukcji swojego państwa. Na arenie międzynarodowej działali w tej sprawie polscy politycy,

Józef Piłsudski oraz Roman Dmowski, którzy dążyli do utworzenia państwa polskiego. 11 listopada

1918 roku w Compiègne podpisano rozejm kończący działania wojenne na froncie zachodnim, Józef

Piłsudski przejął władzę w kraju.

Po raz pierwszy Święto Niepodległości było oficjalnie obchodzone w 1937 roku. Podczas II wojny

światowej i w PRL święto to było zakazane ale bardzo często obchodzone nieoficjalnie przez

środowiska kombatanckie i wolnościowe. Dopiero w 1989 roku Święto Niepodległości zostało

przywrócone i jest obecnie jednym z najważniejszych. To dzień wolny od pracy pełen uroczystości

państwowych oraz imprez towarzyszących przygotowywanych przez instytucje kultury, szkoły i

organizacje pozarządowe.

Jak obchodzimy Święto Niepodległości?

Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w całym kraju odbywają się uroczystości, które

upamiętniają ten ważny dzień. Pochody, parady, inscenizacje historyczne, warsztaty, koncerty,

spektakle to wydarzenia, w których Polacy licznie biorą udział.