W niedzielę 17 września w parku przy Pałacu Zamoyskich w Kozłówce odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości jednostce nadano nowy sztandar, a zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia. Jednostka otrzymała również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Podczas obchodów gratulacje i wyrazy uznania strażakom złożył starosta Tomasz Marzęda.