W niedzielę 19 grudnia, o godz. 11.30 w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie została odprawiona msza w intencji ofiar pierwszej zbiorowej egzekucji przedstawicieli lubelskiej inteligencji przez Niemców.

Następnie przy pomniku upamiętniającym ofiary egzekucji odbył się Apel Pamięci, który poprowadzili przewodnicy PTTK. Na zakończenie ceremonii w hołdzie pomordowanym zostały złożone wieńce i kwiaty. Organizatorem uroczystości był Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie i Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, w tym Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, Jarosław Budka - członek zarządu powiatu lubartowskiego, Zdzisław Antoń - Starosta Lubelski, reprezentanci uczelni wyższych, kombatanci oraz mieszkańcy Lublina.

Sonderaktion Lublin – akcja represyjna wymierzona w środowiska inteligenckie Lublina, przeprowadzona przez okupantów niemieckich w listopadzie 1939 roku. Akcję zapoczątkowały masowe aresztowania, których ofiarą padło kilkuset przedstawicieli elity społecznej i intelektualnej Lublina. Niemcy zatrzymali wówczas m.in. dwóch biskupów oraz członków kurii diecezji lubelskiej, wszystkich obecnych w mieście wykładowców KUL, a także licznych nauczycieli, prawników i urzędników.

Polaków aresztowanych w trakcie Sonderaktion Lublin osadzono w celach więzienia na Zamku Lubelskim. Między grudniem 1939 a czerwcem 1940 większość zatrzymanych została zwolniona do domów. Około 70 Polaków zostało jednak rozstrzelanych, a kolejnych kilkudziesięciu wywieziono do obozów koncentracyjnych.

W noc wigilijną 23 grudnia 1939 z cel Zamku Lubelskiego wyciągnięto 10 znanych i szanowanych obywateli Lublina, po czym zabrano wszystkich na stary cmentarz żydowski przy ul. Siennej. Tam rozstrzelano nad wykopanymi wcześniej grobami.

Tej nocy zginęli:

Stanisław Bryła (prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, społecznik),

Bolesław Sekutowicz (prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie),

Edward Lipski (adwokat, były starosta zamojski i tomaszowski),

Władysław Rutkowski (adwokat),

prof. Czesław Martyniak (kierownik katedry filozofii prawa KUL),

ks. prof. Michał Niechaj (wykładowca teologii dogmatycznej na KUL i Wyższym Seminarium Duchownym),

Tadeusz Moniewski (dyrektor gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica),

Antoni Krzyżanowski (dyrektor gimnazjum i liceum Wacławy Arciszowej),

Józef Dańkowski (starosta powiatu lubelskiego),

Tadeusz Illukiewicz (starosta powiatu lubartowskiego).

Cześć Ich Pamięci!