W dniu 23 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie dyrektora Mirosława Czecha z lubelskiego oddziału GDDKiA ze starostą Ewą Zybałą. Rozmowy dotyczyły m.in. harmonogramu realizacji budowy drogi krajowej S19.

 

Po części roboczej spotkania przedstawiciele społeczności lokalnej z Łucki - Kolonii podziękowali dyrektorowi za wsparcie inicjatywy społecznej dotyczącej remontu chodnika, w ciągu drogi krajowej nr 19, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 829 a drogą powiatową nr 1557.

Podziękowania dyrektorowi, w obecności starosty Ewy Zybały, wręczyli radna Rady Gminy Lubartów - Anna Dobrzyńska, przewodniczący Rady Sołeckiej Łucka - Kolonia - sołtys Andrzej Hajnrych oraz Jarosław Budka - członek zarządu powiatu.