Spotkanie z okazji zakończenia kadencji Dyrektor Anny Wójtowicz

W dniu 31 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się uroczyste spotkanie w związku z upływem kadencji Anny Wójtowicz na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Lubartowski - Ewa Zybała, Członkowie Zarządu Powiatu: Jan Zaworski, Jarosław Budka i Ryszard Wójcik, Sekretarz Powiatu - Michał Rola oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu – Andrzej Sekuła.

 

Z okazji zakończenia kadencji i decyzji przejścia na emeryturę w imieniu Zarządu Powiatu w Lubartowie słowa uznania i podziękowania za lata sumiennej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku dyrektora złożyła Starosta Lubartowski - ”W tej wyjątkowej chwili dziękuję Pani serdecznie za wieloletni trud i serce włożone w przekazywanie wiedzy i kształtowanie charakterów uczniów, sumienne i odpowiedzialne realizowanie wszystkich zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, dbanie o stały rozwój szkoły, ogromną troskę o uczniów, służenie radą i doświadczeniem nauczycielom. Dziękuję za piękną i rzetelną współpracę z Zarządem Powiatu oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Lubartowie”.

 

Życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania nowych planów i zamierzeń, zaś bogactwo doświadczeń oraz Pani aktywność i pomysłowość niech nadal służą społeczeństwu.