Jan Wiesław Mazurek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 września br., zmarł w wieku 76 lat,

Śp. Jan Wiesław Mazurek,

lekarz medycyny, Radny Rady Powiatu w Lubartowie od 1998 r.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 9 września, o godz. 12.00, w Bazylice Św. Anny w Lubartowie. Mszę św. poprzedzi różaniec w intencji zmarłego.

 

Śp. Jan Mazurek w swojej bogatej karierze samorządowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 1988-1992 był Wiceprzewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Firleju, a od 1998 roku, czyli od pierwszej kadencji samorządu powiatowego, zasiadał nieprzerwanie w Radzie Powiatu: I, II, III, IV, V i VI kadencji. Pełniąc w niej m.in. funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lubartowie II Kadencji (2002-2006) i III Kadencji (2006-2010), przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu w Lubartowie I Kadencji (1998-2002), przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie IV (2010-2014) i V Kadencji (2014-2018). W ostatnich latach pracował w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Śp. Jan Mazurek ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie oraz studia podyplomowe na UMCS w Lublinie w zakresie: Administracja i Zarządzanie dla Kadry Kierowniczej w Służbie Zdrowia. Pierwszą pracę podjął w szpitalu w Lubartowie. Od 1971 był zatrudniony w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Firleju jako lekarz medycyny, a jednocześnie kierownik tej placówki. Przez wiele lat kierował Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Firleju.