Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

 

Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

 • dedykowanej skrzynki mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 • za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej LINK https://zgloszenia.exlegeiod.pl poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
 • za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

Na niniejszej stronie (poniżej w plikach do pobrania) może Pan/Pani pobrać formularz zgłoszenia. Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym.

 

Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

 • zamówienia publiczne,
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwo transportu,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • zdrowie publiczne,
 • ochrona konsumentów,
 • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
 • naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

 

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

 • nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
 • osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • nasi stażyści,
 • nasi wolontariusze.

 

Pamiętaj !!!

Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty,  jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat  naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) -  (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).

Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie - jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia działań odwetowych.docx)Formularz zgłoszenia działań odwetowych20 kB2022-01-19 10:13
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia naruszenia.docx)Formularz zgłoszenia naruszenia34 kB2022-01-19 10:12
Pobierz plik (Procedura przyjmowania zgłoszeń.pdf)Procedura przyjmowania zgłoszeń4971 kB2022-01-19 10:12