Zarząd Powiatu w Lubartowie informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 roku.

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (konsultacje_kom.pdf)Pełna treść konsultacji616 kB2023-09-01 13:33

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kock

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/?id=641&action=details&document_id=1886181 (kliknij aby pobrać)

Przedmiotem piątego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=232&action=details&document_id=1842256 (kliknik aby wejść)

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mejznerzyn, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia

29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140).

Szczegółowe informacje na Biuletynie Informacji Publicznej

Przedmiotem piątego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Szczegółowe informacje na Biuletynie Informacji Publicznej (kliknik aby wejść)

Na podstawie art. 8c ust. 2 i ust. 3, art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w związku z ostateczną decyzją Starosty Lubartowskiego z dnia 20 września 2022 roku, znak: GEO.6821.57.2022, informuję
o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chudowola, gmina Michów oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

Informacja umieszczona jest także na BIP Starostwa https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=607&p1=szczegoly&p2=1807627

Przedmiotem czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Więcej informacji na Biultetynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://splubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=232&p1=szczegoly&p2=1777065

Przedmiotem trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 7 – Kaznów Kolonia, gmina Ostrów Lubelski, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118 o pow. 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00005636/2.

Więcej informacji na Biultetynie Informacji Publicznej pod linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubartowie (lubelskie.pl)

 

Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe za 2021 rok należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r. do urzędu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Warunki przyznawania w/w nagród reguluje uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.