Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubartowskiego,

Przedstawiamy Państwu, wstępną propozycję linii transportowych i zapraszamy do udziału w sondzie, mającej na celu zorientowanie się które z tych tras będą cieszyły się zainteresowaniem. Państwa odpowiedzi pomogą wybrać te najpotrzebniejsze.

 

Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest zapewnienie możliwości organizacji efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, planowanych na obszarze powiatu lubartowskiego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego. Kolejnymi celami planu, które powinny zostać zrealizowane, aby zapewnić odpowiedni standard usług transportowych, są m.in.

  • dostosowanie usług przewozowych do rzeczywistych potrzeb pasażerów,
  • zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • integracja systemów taryfowo-biletowych,
  • jednolity system informacji pasażerskiej,
  • redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • redukcja zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób.

 

Biorąc pod uwagę analizy zapotrzebowania na usługi transportu publicznego, jak również uwzględniając możliwości finansowe samorządu, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego przedstawia gwarantowane standardy usług publicznego transportu zbiorowego, sposoby jakimi powinno zarządzać się nim oraz możliwości rozwoju.