Patrol Policji - zdjęcie ilustracyjne

Doroczne Święto Policji upamiętnia dzień 24 lipca 1919 r., w którym uchwalona została ustawa o Policji Państwowej. Od tego czasu wiele się zmieniło. Jednak główne zadania ciągle pozostają te same. Policja musi być silna, zorganizowana i dobrze wyposażona. Gdyż jest, w sposób szczególny, odpowiedzialna za ochronę ludzkiego życia, zdrowia i mienia, czuwająca nad przestrzeganiem porządku prawnego. Policja stanowi filar każdego nowoczesnego i demokratycznego państwa. Większość obywateli postrzega Polskę jako kraj bezpieczny i mam nadzieję, że przez najbliższe lata tak pozostanie dzięki naszym wspólnym działaniom.

 

 

Z satysfakcją stwierdzam, iż mieszkańcy powiatu lubartowskiego postrzegają dzisiaj Policję przede wszystkim przez pryzmat wymiernych wyników jej pracy i rosnącego poczucia bezpieczeństwa. To powód do chluby, gratuluję Państwu skuteczności Waszych działań.

 

 

Z okazji Waszego Święta przekazuję, słowa uznania i podziękowania za odpowiedzialną i profesjonalną służbę. Życzę bezpiecznej i odpowiednio docenianej pracy zawodowej, sukcesów, awansów oraz pomyślności, także dla Państwa najbliższych. Wszystkiego dobrego

 

 

Ewa Zybała

Starosta Lubartowski

Kamionka - nowe miasto w naszym powiecie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.( https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336101/katalog/12700995#12700995)

Regulacja przewiduje, że od 1 stycznia 2021 roku status miasta zyska miejscowość Kamionka, która byłą miastem przez 420 lat, a prawa miejskie utraciła, decyzją władz carskich, 13 stycznia 1870 roku.

Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 20 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubartowski jest organem prowadzącym. W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 5 nauczycieli, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin:

Spotkanie samorządowców w Pałacu Sanguszków,Gościem spotkania był pan Joszko Broda - artysta

W starostwie powiatowym w Lubartowie, w środę 15 lipca br., na zaproszenie pani Ewy Zybały Starosty Lubartowskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych samorządów i podległych im jednostek. Udział w nim wzięli, oprócz pani starosty, m.in.: pan Lucjan Mileszczyk wicestarosta, pan Jarosław Budka członek zarządu, pan Michał Rola sekretarz powiatu, pan Krzysztof Paśnik burmistrz miasta Lubartów, pan Tadeusz Małyska z-ca burmistrza miasta Lubartowa, pan Paweł Wieczorek wójt gminy Serniki, pan Jerzy Piekarczyk kierownik Wydziału Spraw Społecznych oraz pani Iwana Maj dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Setne urodziny mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Kocku

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 10 lipca br. Swoje setne urodziny obchodziła pani Genowefa Szczygieł.