10 września br. w lubartowskim PMDK odbyła się konferencja pt. "Znaczenie produktów Lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości", której organizatorem była Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" przy współudziale Starostwa Powiatowego w Lubartowie. W trakcie spotkania, zebrani, mogli wysłuchać wykładów: Ingi Demianiuk - Ozgi z LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" pt. Dobre praktyki przedsiębiorczości w certyfikacji produktów lokalnych i budowaniu marki lokalnej na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz Zbigniewa Pacholika z LGD "Zielony Pierścień" pt. Szanse rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o produkty lokalne, a także podyskutować nad strategią działania na najbliższe lata.
Jednym z elementów konferencji było wręczenie certyfikatów Produktu Lokalnego LGD "Dolina Wieprza i i Leśnym Szlakiem" Uroczystego wręczenia dokonała starosta Ewa Zybała.
Całość prowadził Leszek Zieliński - prezes LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"