Nagrody Starosty dla kadry pedagogicznej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. Z tej okazji Starosta Lubartowski Ewa Zybała wręczyła nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Z rąk Ewy Zybały – starosty, Jarosława Budki – członka zarządu, Michała Roli – sekretarza powiatu oraz Andrzeja Sekuły – kierownika Wydziału Oświaty i Sportu nagrody odebrali:
1. Anna Krzych - nauczyciel w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
2. Agnieszka Włosek - nauczyciel w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
3. Monika Smolarz - nauczyciel w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
4. Bożena Barbara Dziedzic - nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
5. Sylwia Gnyp - nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
6. Marek Hubert Kitliński - nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
7. Sylwia Anna Kubik - nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
8. Małgorzata Wolińska - wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
9. Agnieszka Dorota Koza - nauczyciel w Zespole Szkół w Kocku,
10. Elżbieta Sawuła - nauczyciel w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,
11. Elżbieta Pacek - nauczyciel w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim,
12. Anna Kozak - nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie,
13. Małgorzata Struk - nauczyciel w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lubartowie.

 

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.