Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Lubartowie w sprawie Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Lubartowskim.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

 

 

Konsultacje odbędą się w dniu 16 września 2020 r. o godzinie 14.00 w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu oraz Wydział Spraw Społecznych.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Koncepcja transportu door-to-door.pdf)Koncepcja transportu door-to-door.pdf3636 kB2020-09-14 11:40