LGR: Po zmianie strategii czekamy na wnioski Drukuj

Spore możliwości czekają przed samorządami i przedsiębiorcami, którzy zechcą skorzystać ze środków, jakie do rozdysponowania ma Lokalna Grupa Rybacka w Dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Przez dwa lata do wzięcia jest ponad 32 mln zł.

To duży zastrzyk gotówki, jaki dzięki Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Rybackiej trafi na część terenu Lubelszczyzny.
- W naszym stowarzyszeniu są przedsiębiorcy i samorządy z trzech powiatów województwa: lubartowskiego, ryckiego i parczewskiego – tłumaczy Paweł Waśniowski, dyrektor biura. Po przystosowaniu strategii do nowego rozporządzenia będziemy mogli zacząć przyjmowanie wniosków. Może to nastąpić już na początku lutego – ocenia.
Jest się o co starać, bo Unijne dotacje można wykorzystać zarówno przy realizacji dużych inwestycji (budowa ścieżek rowerowych, przystani rzecznych, budowa lub remont kąpielisk), jak i tych mniejszych, jak choćby budowa altanek i miejsc do wypoczynku.
- W pierwszym okresie przyjmować będziemy wnioski na wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej na obszarze działać grupy rybackiej – dodaje dyrektor Waśniowski.
Warto wspomnieć, że z Unijnych dotacji mogą skorzystać nie tylko rybacy, ale i pozostali przedsiębiorcy i osoby fizyczne.

Tekst: Lokalna Grupa Rybacka "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza"