Spotkanie opłatkowe u policjantów Drukuj

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny również dla policjantów. W środę 21.12.2011 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie odbyło się policyjne spotkanie opłatkowe z udziałem członków kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, policyjnych emerytów oraz zaproszonych gości.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele duchowieństwa w osobach ks. Dziekana Józefa Huzara, ks. Andrzeja Majchrzaka – kapelana lubartowskich policjantów, ks. Stanisława Rząsy – kapelana lubartowskich strażaków, oraz ojca Krzysztofa z Klasztoru oo. Kapucynów. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki oraz  Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z Policją: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie - mł. bryg. Grzegorza Szyszko oraz Pawła Cieślaka – Zastępcy Nadleśniczego w Lubartowie.
Zebranych powitał Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie mł. insp. Marek Kowalczyk, który w kilku słowach przypomniał istotę nadchodzących świąt i złożył życzenia radosnych, spokojnych, bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2012 roku.
Każdy z zaproszonych gości zabrał głos przekazując zebranym, policjantom, pracownikom cywilnym Policji oraz ich rodzinom tradycyjne życzenia świąteczne. W swoich wypowiedziach każdy z gości podkreślał trudy policyjnej pracy oraz jej znaczenie dla lokalnej społeczności.
Podczas uroczystości odczytano fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa, a uczestnicy tradycyjnie przełamali się opłatkiem i złożyli wzajemne życzenia świąteczno – noworoczne.

Tekst i foto: Grzegorz Paśnik, KPP Lubartów