Konsultacje społeczne dla Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Drukuj

W dniu 25 stycznia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyły się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich opracowanej dla Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Marian Starownik Poseł na Sejm RP, Pan Przemysław Zaleski Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, właściciele gospodarstw rybackich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o działaniach przewidzianych do realizacji w ramach LSROR. Podczas konsultacji przeprowadzona została analiza SWOT – określenie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, określono cele strategii oraz podział środków przeznaczonych na realizację działań dla poszczególnych operacji.

Spotkanie poprowadziły osoby odpowiedzialne za opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – Karolina Nowakowska i Beata Filipowicz z BDE „Euro Compass”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 81 854 62 88.

 

 

Autor: Agnieszka Waśniowska