Zarząd Powiatu Drukuj

ZARZĄD POWIATU W LUBARTOWIE stanowią:

Ewa Zybała: Starosta Lubartowski

Lucjan Mileszczyk: Wicestarosta Lubartowski

Ryszard Wójcik: Członek Zarządu Powiatu

Jan Zaworski: Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Budka: Członek Zarządu Powiatu