„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” Drukuj
Wtorek, 24 Lipiec 2018 11:38

Nazwa projektu: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
i subregionalnych centrów rozwoju

Beneficjent:
Lider: Powiat Lubelski
Partnerzy: 19 powiatów województwa lubelskiego

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17.07.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 210 654 470,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 119 999 999,99 zł.
Wartość przypadająca na Powiat Lubartowski: 8 229 218,86 zł.

Termin realizacji projektu: 29.02.2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.2 Lokalny układ transportowy.

Projekt realizuje 20 powiatów województwa lubelskiego w ramach umowy partnerskiej. Liderem projektu jest powiat lubelski, partnerami następujące powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski. Celem projektu jest budowa i przebudowa dróg powiatowych, które łączą się z siecią TEN-T
oraz prowadzą do stref aktywności gospodarczej, przejść granicznych i centrów logistycznych.