Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

PROW w Powiecie Lubartowskim
Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie PDF Drukuj
Piątek, 20 Grudzień 2019 10:36

 

 

 

 

 

Tytuł operacji: Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 07.10.2019 r.

Całkowita wartość operacji: 16 834 046,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 10 711 503,00 zł.

Termin realizacji operacji: 30.06.2023 r.

Cel operacji: Poprawa warunków gospodarowania gruntami poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwach oraz budowa i przebudowa 29 km dróg dojazdowych do pól i łąk.

Operacja będzie realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, typ operacji „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

 
Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie PDF Drukuj
Czwartek, 11 Maj 2017 08:46

 

 

 

 

 

Tytuł operacji: Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 18.10.2016 r.

Całkowita wartość operacji: 7 129 359,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4 536 410,00 zł.

Termin realizacji operacji: 30.06.2021 r.

Cel operacji: Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwach oraz budowa 15 km dróg i przebudowa 4 km dróg dojazdowych do pól i łąk.

Operacja będzie realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, typ operacji „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. nr 808) PDF Drukuj
Środa, 11 Styczeń 2017 11:43

 

 

 

 

 

Operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol –
do dr. woj. nr 808)

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o przyznanie pomocy: 27.06.2016 r., aneks nr 1 z dn. 12.07.2017 r.

Całkowita wartość operacji: 798 888,19 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 508 332,00 zł.

Termin realizacji operacji: 30.09.2017 r.

Cel operacji: „Wsparcie rozwoju lokalnego rolnictwa, poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej oraz zwiększenie dostępności obszaru chronionego krajobrazu „Annówka” poprzez przebudowę drogi powiatowej 1221 L
na odcinku 1211,5 km”. W ramach operacji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem pobocza, oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowów i przepustów.

Operacja będzie realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”.

 

 


Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie