Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20
Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” PDF Drukuj
Wtorek, 12 Maj 2020 12:11

Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy: 11.05.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 80 000,00 zł

Termin realizacji projektu: 11.05.2020 r. – 11.11.2020 r.

Opis: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu zostaną zakupione komputery przenośne (32 szt.) wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane szkołom do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

 

logotypy

 

 


Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie