Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz ustalenia regulaminu i warunków drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego PDF Drukuj
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019 09:41

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4
o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 21.03.2019 r.

Wynik drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie, w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1, 2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP) 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie