Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. PDF Drukuj
Poniedziałek, 15 Październik 2018 12:10

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4 o pow. 1,2487 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 18.12.2018 r.

Wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7 

Szczegóły (BIP)

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie