Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Ogłoszenie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz ustalenia regulaminu i warunków drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego PDF Drukuj
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019 09:41

Przedmiotem drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4
o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 21.03.2019 r.

Wynik drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie, w obrębie geodezyjnym 9 – Glinianki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1, 2487 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP) 

 
Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. PDF Drukuj
Poniedziałek, 15 Październik 2018 12:10

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, która położona jest w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, Miasto Lubartów i oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 81/4 o pow. 1,2487 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7.

Szczegóły (BIP)

Aktualizacja z dn. 18.12.2018 r.

Wynik pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubartowie w obrębie geodezyjnym
9 – Glinianki, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 81/4 o pow. 1,2487 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00097832/7 

Szczegóły (BIP)

 
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY WYŁONIENIU WYKONAWCY USŁUGI PDF Drukuj
Wtorek, 17 Lipiec 2018 12:12

Powiat Lubartowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zamierza udzielić zamówienia publicznego na wykonanie tablic pamiątkowych. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku, które pozwoli na uruchomienie dalszych procedur związanych z planowanym zamówieniem.

Szczegóły (PDF)

 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Wtorek, 13 Marzec 2018 11:46

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Lubartowie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Lubartowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania odbędą się w dniu 15 marca 2018 r.
o godz. 900 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8

Szczegóły (BIP)

 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie PDF Drukuj
Wtorek, 20 Luty 2018 12:05

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lubartowie, ul. 3 Maja 16

Szczegóły (link do BIP)

 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj
Wtorek, 20 Luty 2018 11:58

Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Lubartowie:

1) w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
w Powiecie Lubartowskim.

Konsultacje odbędą się w dniu 26 lutego 2018 r. o godzinie 900 w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8.

Szczegóły (BIP)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie