Kandydat: Sylwester Bogusz „K&S”, „VIP”, „My House” Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Piątek, 11 Styczeń 2013 14:15

Wnioskowana osoba wyróżnia się przedsiębiorczością oraz innowacyjnością na różnych polach działalności gospodarczej na terenie i poza Powiatem Lubartowskim.

Zakres jego działalności obejmuje branże spożywczą: firma „K&S”, dodatki do żywności oraz szeroko rozumianą działalność w branży budowlanej: firma VIP s.c. hurtownia materiałów budowlanych oraz „My House” – przedsiębiorstwo deweloperskie. W zakresie znaczących działań wchodzą: budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. J. Popiełuszki, co uzupełnia braki w zasobach mieszkaniowych na terenie miasta Lubartów w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz wpływa na zmniejszenie bezrobocia na powiatowym rynku pracy. Remont oranżerii wpływa na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Lubartowa, a jednocześnie pozwala na uratowanie ważnego ze względu na walory historyczne obiektu zabytkowego, co w połączeniu z renowacją parku miejskiego i wchodzącym w skład kompleksu Pałacem Sanguszków zdecydowanie zwiększy atrakcyjność miasta. Natomiast planowana realizacja miejsc noclegowych pozwoli na utworzenie pierwszego w mieście centrum hotelowo – konferencyjnego.
Sylwester Bogusz jest osobą, która szeroko udziela się w zakresie działalności charytatywnej – wspomaga działalność Hospicjum Św. Anny, PCK, Stowarzyszenia „Niech się serce obudzi”, szkół i przedszkoli oraz bierze udział w finansowaniu różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Podjęte wyzwania związane z realizacją wyżej wymienionych projektów wymagają charyzmy, zaradności wspartej silnym charakterem – cech, które kandydat niewątpliwie posiada.