Muzea Drukuj

Muzeum Ziemi Lubartowskiej


 

Muzeum ma swoją siedzibę w odbudowanym XIX wiecznym dworku, ofiarowanym na ten cel przez dra Stefana Werchrackiego. Zostało powołane do życia z inicjatywy lubartowskich regionalistów, w 1966 roku otrzymało statut, zaś w 1970 roku zostało udostępnione do zwiedzania. W latach 1984- 89 budynek odnawiano, od 1990 roku ponownie rozpoczęto działalność wystawienniczą.

Muzeum swoimi działaniami obejmuje miasto i teren powiatu lubartowskiego. Placówka ta w swoich zbiorach posiada ponad 2500 eksponatów, które reprezentują następujące dziedziny: etnografia, historia, sztuka, numizmatyka i archeologia. Jednymi z najciekawszych zabytków są nieliczne - aczkolwiek piękne wyroby lubartowskiej „fajansarni” funkcjonującej w latach 1840-1850. Najbogatszy zbiór stanowią eksponaty etnograficzne świadczące o kulturze ludowej powiatu lubartowskiego. Wśród nich są ciekawe przykłady sztuki ludowej (wyroby plecionkarskie, wycinanki, rzeźba i lubartowskie stroje ludowe z przełomu XIX i XX wieku) oraz rzemiosła (wyroby garncarskie, tkaniny, narzędzia rolnicze oraz przedmioty domowego codziennego użytku). Muzeum posiada zbiór żelazek na węgiel drzewny i z „duszą”. Ponadto są interesujące dokumenty archiwalne, księgozbiór regionalny, historyczne sztandary harcerskie i szkolne oraz niewielki zbiór najstarszych pocztówek Lubartowa i starych fotografii.

 

Muzeum czynne jest codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00,
w soboty i niedziele od godz. 10:00 - 15:00.

 

Adres:
Muzeum Ziemi Lubartowskiej
ul. Kościuszki 28
21-100 Lubartów,

tel. (81) 855 28 08

 

Longin Tokarski

 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Zespół pałacowo- parkowy, położony na skraju wsi Kozłówka, 9 km na zachód od Lubartowa. Głównym elementem ekspozycji są zabytkowe wnętrza rezydencji polskiej arystokracji z przełomu XIX i XX wieku, które zachowały się w niezmienionym stanie. Dodatkowo w budynku starej powozowni mieści się Galeria Sztuki Socrealizmu. Można również zwiedzać powozownię. W parku znajduje się plac zabaw dla dzieci i ptaszarnia. Muzeum zaliczane jest do grupy najchętniej odwiedzanych muzeów w Polsce.

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od 18 marca do 4 grudnia od wtorku do niedzieli. .

 

DNI I GODZINY OTWARCIA (2016 r.)

 

Adres:

Muzeum Zamoyskich

Kozłówka 3
 
21-132 Kamionka

tel. (81) 852 83 00

fax. (81) 852 83 50

e-mail: kancelaria@muzeumzamoyskich.pl

www: www.muzeumzamoyskich.pl

 

Muzeum Parafialne w Lubartowie


 

Zlokalizowane jest przy Bazylice św. Anny w Lubartowie, w pomieszczeniach znajdujących się w nowo wyremontowanym budynku dawnej plebanii. Obecnie budynek służy jako Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Na ekspozycjach Muzeum prezentowane są zbiory sztuki sakralnej, gromadzone na przestrzeni ostatnich 300 lat: zabytkowe ornaty i paramenty liturgiczne w postaci kielichów, monstrancji, feretronów i relikwiarzy. Bardzo interesująco prezentuje się księgozbiór gromadzony od 1650 roku. Przechowywany jest on w oryginalnych szafach bibliotecznych, które posiadają obustronnie malowane drzwi. Liczba eksponatów: ok. 1000, w tym ok. 500 starodruków.


Muzeum czynne jest od 1 maja do 31 października w godz. 9:00-17:00 .

Istnieje również możliwość zwiedzania w innych terminach po uprzednim ustaleniu drogą telefoniczną.

W budynku przy Parafii św. Anny (obecnie Lubartowska Informacja Turystyczna i Pielgrzymkowa oraz Sklepik Parafialny) mieści się Panorama Lubartowska. Jest to pewnego rodzaju przedstawienie ważnych postaci z historii Lubartowa, Lubelszczyzny, ale również całej Polski za pomocą figur, które przez 35 minut przesuwają się przed widzami na tle Pałacu Sanguszków i Kościoła św. Anny. Figurki ubrane w stroje z poszczególnych epok historycznych kłaniają się przed postacią św. Anny. Poczet rozpoczyna się od Prasłowian, pierwszych królów Polski, następnie występują postaci związane z ziemią lubartowską, kolejno korowód świętych polskich, który kończą postaci ks. Jerzego Popiełuszki oraz Jana Pawła II. Kolejna część to ukazanie Lubartowa współczesnego, zaś korowód figur kończą pary tańczące w strojach regionalnych: lubartowskich, lubelskich, krakowskich i wielu innych.
Całości prezentacji towarzyszy komentarz lektora.

Panorama Lubartowska jest czynna w sezonie letnim w godzinach 8-16
lub w innych uzgodnionych telefonicznie terminach.

 

Adres:

Muzeum Parafialne

21-100 Lubartów

ul. Słowackiego 6

tel. (81) 855 23 72

fax. (81) 854 27 49

 

lub

Lubartowska Informacja Turystyczna i Pielgrzymkowa

21-100 Lubartów

ul. Słowackiego 6

tel. 607 814 726

 

Więcej informacji w tej kategorii znajdziecie pod adresem:
http://turystyka.powiatlubartowski.pl/