Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Zmiany personalne w Zarządzie Powiatu PDF Drukuj
Środa, 02 Styczeń 2019 14:32

Sesja Rady Powiatu w Lubartowie28 grudnia podczas ostatniej w 2018 roku sesji Rady Powiatu w Lubartowie doszło do zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Lubartowie. Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę, przyjmując tym samym rezygnację z funkcji członka Zarządu Powiatu Antoniego Bielskiego, który tłumaczył swoją decyzję względami osobistymi. Miejsce ustępującego członka Zarządu zajął Radny Rady Powiatu - Jarema Paprocki.

 

 

 

Kandydaturę radnego do Zarządu Powiatu w miejsce ustępującego członka Zarządu zaproponowała Ewa Zybała - Starosta Lubartowski. Propozycja Starosty została przyjęta przez radnych Rady Powiatu w tajnym głosowaniu, w którym 14 radnych było za, sześciu radnych wstrzymało się od głosu, a jeden głos okazał się nieważny.


K. Onyszko [IRE]

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie