Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe 2014

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol – do dr. woj. nr 808) PDF Drukuj
Środa, 11 Styczeń 2017 12:43

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L ((Wola Osowińska – Nowiny) – Tereba – Talczyn – Annopol –
do dr. woj. nr 808)

Beneficjent: Powiat Lubartowski

Data podpisania umowy o przyznanie pomocy: 27.06.2016 r.

Całkowita wartość operacji: 800 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 509 040,00 zł.

Termin realizacji operacji: 30.09.2017 r.

Cel operacji: „Wsparcie rozwoju lokalnego rolnictwa, poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej oraz zwiększenie dostępności obszaru chronionego krajobrazu „Annówka” poprzez przebudowę drogi powiatowej 1221 L
na odcinku 1211,5 km”. W ramach operacji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem pobocza, oczyszczeniem i wyprofilowaniem rowów i przepustów.

Operacja będzie realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie