Posłowie Ziemi Lubelskiej: Gabriela Masłowska, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski i Sylwester Tułajew wręczyli symboliczne czeki na środki z III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

Na konferencji prasowej w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie delegacja posłów Rzeczypospolitej Polskiej przekazała czeki samorządowcom, którzy uzyskali wsparcie z rządowego programu. Za uzyskane środki zostaną między innymi wybudowane i zmodernizowane drogi, powstanie kanalizacja, zostanie sfinansowany zakup nowych autobusów dla dzieci oraz wyremontowany zabytkowy budynek biblioteki.

  • Tereny wiejskie, popegeerowskie trzeba szczególnie wesprzeć - mówiła na konferencji poseł Gabriela Masłowska. - Koncepcja zrównoważonego rozwoju przynosi efekty. Wystarczy przejechać się przez wsie, małe miejscowości i widać ile inwestycji realizujemy. Doceniamy zaangażowanie samorządu, który chce i potrafi korzystać z tych środków.

Rządowe środki to szansa dla gmin i powiatów na kolejne inwestycje, a tym samym rozwój.  

W tej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji ubiegały się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji przy wymaganym 2% wkładzie własnym.